ระบบระบายอากาศ
Ventilation SystemEvaporative Cooling


ระบบบำบัดกลิ่นระบบกรองฝุ่นหรือกำจัดฝุ่น
Dust Collector


พัดลม Blower &
พัดลม Axial Fan


ระบบท่อลมระบายอากาศ