“ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.โบลเวอร์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลก”

“โรงงานอุสาหกรรมต่างๆ มักจะเป็นแหล่งสะสมความร้อนหรือฝุ่นละอองจำนวนมาก ทำให้ประสิทธิภาพในการถ่ายเทของอากาศลดลง อากาศภายในโรงงานจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน”

“ระบบระบายอากาศจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการระบายอากาศและบำบัดอากาศภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญ ในการออกแบบและติดตั้ง รวมถึงให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี”

“ผู้เชี่ยวชาญของเรามีความรู้ด้านการระบายอากาศภายในโรงงานเป็นพิเศษ”

เช่น โรงงานที่มีความร้อนค่อนข้างสูงโรงงานที่ต้องการระบายอากาศและห้องเป็นบวก (Positive) โรงงานที่ต้องการความสะอาดกรองฝุ่นและกรองเชื้อแบคทีเรีย (เช่น โรงงานประกอบอาหารและผลิตยา) ซึ่งจะทำให้ห้องเป็นบวกหรือลบ (Positive or Negative)”

 โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานประกอบอาหาร โรงงานเครื่องดื่ม โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง ทำให้ในห้องมีการถ่ายเทอากาศและปรับแรงดันอากาศเป็นบวก (Positive) และคำนวณ Air change ของแต่ละห้องให้ได้ตามต้องการ


การระบายอากาศ
การระบายอากาศภายในห้อง LAB ให้มีการระบายอย่างพอเพียง และอากาศเสียที่ดูดออกไปจะมีการบำบัดด้วยระบบ Wet Scrubber หรือ Activated Carbon


ระบบ Clean Room
ระบบ Clean Room ให้ระบบหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบกรองกลิ่น หรือเป็นห้องที่ปล่อยอากาศทิ้งและห้องเป็นบวก (Positive)ระบบกรองฝุ่นละเอียด
ระบบกรองฝุ่นละเอียด (Dust Collector) ดูดฝุ่นและกรองฝุ่นเป็นระบบ


ผลิตพัดลม Blower
แบบ Forward Curve Blade (Sirocco), แบบ Double inlet และแบบ Backward Curve Blade รวมทั้งพัดลมที่หมุนจากแกน Motor (Axial Fan)