ระบบกรองฝุ่นหรือกำจัดฝุ่น

ระบบกรองฝุ่นละเอียด ( Dust Collector )

       ระบบกรองฝุ่นหรือจำกัดฝุ่น ใช้กับสถานที่ เช่น ฝุ่นแห้ง มีโรงเลื่อยไม้ โรงเฟอร์นิเจอร์ หรือ โรงงานขัดผิวโลหะต่างๆ ในส่วนของฝุ่นที่อาจจะเกิดจากการผลิต การกำจัดฝุ่นจะใช้ถุงกรอง ( Bag Filter ) เป็นตัวกรองฝุ่น

Dust Collector แยกเป็นแบบแห้งและแบบเปียก ดังนี้

  1.  แบบแห้ง ฝุ่นที่เกิดจาก โรงเลื่อยไม้ โรงเฟอร์นิเจอร์ ฝุ่นละอองที่เกิดจากงานบดพลาสติก งานเหล่านี้จะใช้ถุงกรอง (Bag Filter ) เป็นตัวกรองฝุ่น
  2.  แบบเปียก ฝุ่นที่มีความร้อนอาจเกิดจากเตาหลอมโลหะ ห้องพ่นสี หรือ หม้อไอน้ำ ( Boiler )  ใช้ระบบ Wet Scrubber เป็นตัวจับฝุ่นได้ดีกว่า