พัดลม Blower

พัดลม Blower และ Axial Fan

     พัดลม Blower คือ พัดลมแบบแรงเหวี่ยง ( Centrifugal Fan ) เป็นพัดลมที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าพัดลมแบบใบพัด ( Axial Fan ) นั้นคือมีแรงดัน  ( Static Pressure ) สูงกว่านั้นเอง ในกรณีที่ต้องเดินท่อลมยาวๆจึงนิยมใช้แบบ Centrifugal Fan เพราะมีแรงส่งและแรงดูดได้ดี

Centrifugal Fan แยกออกเป็น 2 ชนิด

  1.  Forward Curve Blade
  2. Backward Curve Blade

แบบ Forward จะให้แรงดูดและแรงดันน้อยกว่าแบบ Backward ฉะนั้นการเลือกใช้พัดลมจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและใช้พัดลมให้ถูกกับงานที่ต้องรับผิดชอบ