ระบบระบายอากาศ

ระบบระบายอากาศ ( Ventilation System)

         ระบบระบายอากาศ คือ การถ่ายเทอากาศร้อนหรืออากาศเสียภายในห้องออกนอกห้อง และให้มีอากาศที่บริสุทธิ์กว่าเข้าไปแทนที่ อากาศต้องมีการถ่ายเทตลอดเวลา จนอุณหภูมิภายนอกห้องและภายในห้องใกล้เคียงกับอุณหภุมิโดยรอบ ( Ambient Temperature )

         ซึ่งการถ่ายเทนี้คิดเป็น ครั้ง/ชั่วโมง จึงเรียกว่า Air Change เช่น 10 Air Change ก็คืออากาศภายในห้องทั้งหมด จะมีการถ่ายเทออกภายนอกจำนวน 10 ครั้ง ภายใน 1 ชั่วโมง หรือใช้เวลา  6 นาที ถ่ายเทได้หมดห้อง ทั้งนี้การถ่ายเทอากาศจะใช้พัดลม Blower หรือ พัดลม Axial Fan ในการเป็นตัวระบายออก

         ทางห้างฯ มีความเชี่ยวชาญด้านการระบายอากาศภายในโรงงานเป็นพิเศษ เช่น โรงงานที่มีความร้อนค่อนข้างสูงโรงงานที่ต้องการระบายอากาศและห้องเป็นบวก ( Positive ) โรงงานที่ต้องการความสะอาดกรองฝุ่นและกรองเชื้อแบคทีเรีย ( เช่น โรงงานประกอบอาหารและผลิตยา )  ซึ่งจะทำให้ห้องเป็นบวกหรือลบ ( Positive or Negative )

 

ภายในห้องเป็นบวก ( Positive Room )

 

         การทำให้ห้องเป็นบวก ( Positive Room ) นั้น คือการส่งอากาศเข้าไปในห้อง ให้ห้องมีแรงดันภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้า เหมาะที่จะใช้กับห้องประกอบอาหาร หรือ ห้องผลิตยารักษาโรค ทั้งนี้จะเน้นเรื่องฝุ่นและเชื้อแบคทีเรียที่อาจบนเปื้อน ซึ้งในระบบนี้ต้องมีการกรองฝุ่นก่อนเอาอากาศที่ดีไปใช้งาน ขั้นตอนของตัวกรอง (Filter) ที่ใช้กรองฝุ่นขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสมของห้องนั้นๆ

 

         ห้องเป็นบวก ( Positive Room ) นั้น ภายในห้องต้องมีแรงดันอากาศอยู่ตลอดเวลา อากาศที่ระบายออกนั้น จะออกตามช่องที่กำหนดให้หรือมีพัดลมช่วยระบายออก หรือมีตัว Auto Damper เป็นตัวช่วยดัน

 

ภายในห้องเป็นลบ ( Negative Room )

 

ส่วนใหญ่ห้องเป็นลบ ( Negative ) นั้น จะมีปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นหรือห้องที่มีความร้อนสะสมมาก

 

- ถ้าห้องที่มีกลิ่นจะทำการดูดอากาศภายในห้องออก ส่วนด้านทางลมเข้าอาจจะมีตัวกรองฝุ่น (Filter) แต่ถ้าอากาศเสียที่เป็นกลิ่นรุนแรง ก็จะนำกลิ่นออกไปบำบัด

 

- สำหรับห้องที่มีความร้อนสะสมสูงจะมีพัดลมดูดความร้อนออก หรือทั้งดูดทั้งเป่า เพื่อให้การถ่ายเทได้รวดเร็ว

 

- ห้องครัวสำหรับโรงอาหารระดับโรงงาน ใช้พัดลมดูดออกจาก Hood ของเตา ส่วนทางด้านลมเข้าอาจเป็นมุ้งลวดกันแมลง

 

ภายในห้องสะอาด ( Clean Room )

 

     ห้องสะอาด ( Clean Room ) ส่วนใหญ่จะใช้กับห้องที่มีความสะอาดสูง กรองฝุ่นและเชื้อแบคทีเรียได้ดี

 

Air Filter ที่จะใช้กับห้องสะอาด (Clean Room) ต้องมีการกรองหลายระดับ รวมทั้งการกรองกลิ่นด้วยถ้าต้องการ ส่วนใหญ่แล้วห้องสะอาด (Clean Room) นี้ ต้องเป็นห้องที่มีแรงดันภายใน (ห้องเป็นบวก) เพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไป

 

     คุณสมบัติของห้องสะอาด ( Clean Room ) จึงเหมาะสมกับห้องประกอบอาหาร ยารักษาโรคหรือโรงพยาบาล