ระบบบำบัดกลิ่น

ระบบบำบัดกลิ่น

ทางห้างทำระบบบำบัดกลิ่นอยู่ 2 วิธี

  1. Wet Scrubber
  2. Activated Carbon

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ ว่าใช้การบำบัดแบบไหน

1.ระบบบำบัดกลิ่นแบบ Wet Scrubber คือ การใช้น้ำ มีหัวสเปรย์ฉีดน้ำให้เป็นฝอยเป็นตัวจับกลิ่นมีตัว Media เป็นตัวกระจายพื้นที่ให้น้ำจับกลิ่นได้ดีขึ้น มีถังตกตะกอนและแยกส่วนที่เบาให้ลอยขึ้นผิวน้ำ  น้ำในส่วนกลางและน้ำที่อยู่ในช่องสุดท้ายของถังตกตะกอนจะนำกลับไปเป็นสเปรย์ละอองน้ำใหม่อีกครั้ง หมุนเวียนไปจนกว่าน้ำในถังตกตะกอนช่องสุดท้ายมีคุณภาพไม่ดี และต้องทำการถ่ายน้ำทิ้ง ( Drain ) ไปยัง Waste water plant

                ระบบ Wet Scrubber เหมาะกับ ห้องพ่นสี ไอจากสารเคมี ไอจากการหลอมพลาสติก และหลอมโลหะต่างๆ

2.ระบบบำบัดกลิ่นแบบ Activated Carbon ใช้จับกลิ่นไอของทินเนอร์ ไอของกรดอ่อนๆ และกลิ่นไม่พึงประสงค์อื่นๆ ใช้บำบัดกลิ่นในห้อง Clean Room ในห้องทำงานที่มีคนจำนวนมาก