ตั้งระบบระบายอากาศและงานติดตั้งช่องลม Exhaust ห้องบรรจุ

ให้กับ บริษัทผลิตเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา