dot
สิ่งแวดล้อม อากาศ
dot
bulletระบบระบายอากาศ
bulletภายในห้องเป็นบวก
bulletภายในห้องเป็นลบ
bulletภายในห้องสะอาด
bulletEvaporative Cooling
bulletระบบกรองฝุ่นละเอียด
bulletระบบท่อลมระบายอากาศ
bulletพัดลมทรงกระบอก (Axial Fan)
bulletระบบบำบัดกลิ่นควัน
bulletงานสร้างพัดลม
bulletการออกแบบและคำนวณ
bulletผลงานปัจจุบัน
bulletระบายห้องครัวอาหาร


Air Supply article

ระบบบระบายอากาศ ด้วย ระบบการเติมอากาศ หรือที่เรียกว่า Air Supply  ดูดอากาศทีดีกว่าจากภายนอกแล้วส่งเข้าภายในห้อง ให้ระบายออกตามช่องลมต่างๆ สร้างห้องให้เป็น  Positive  มี  Air Filter  กรองฝุ่น สำหรับห้องที่ต้องการความสะอาด

 

          Air Supply  มี Filter กรองฝุ่น     

 

         ระบบเติมอากาศโดยใช้ท่อส่งเข้าภายใน
Environment

Negative Room article
Evaporative Cooling article
Positive Room article
Clean Room article
ระบบระบายอากาศ(Ventilation) article
การระบายความร้อนในห้องเครื่อง article