dot
สิ่งแวดล้อม อากาศ
dot
bulletระบบระบายอากาศ
bulletภายในห้องเป็นบวก
bulletภายในห้องเป็นลบ
bulletภายในห้องสะอาด
bulletEvaporative Cooling
bulletระบบกรองฝุ่นละเอียด
bulletระบบท่อลมระบายอากาศ
bulletพัดลมทรงกระบอก (Axial Fan)
bulletระบบบำบัดกลิ่นควัน
bulletงานสร้างพัดลม
bulletการออกแบบและคำนวณ
bulletผลงานปัจจุบัน
bulletระบายห้องครัวอาหาร


Wet scrubber article

ระบบ  Wet Scubber  แบบบำบัด ที่เหมาะกับห้องพ่นสี หรือ ห้องที่มีเขม่าและควันจำนวนมาก ที่เกิดจากการทำงาน การเผาไหม้ ของเครื่องจักร
Wet Scrubber

Wet scrubber article
Activated Carbon article
การออกแบบและคำนวณ article