dot
สิ่งแวดล้อม อากาศ
dot
bulletระบบระบายอากาศ
bulletภายในห้องเป็นบวก
bulletภายในห้องเป็นลบ
bulletภายในห้องสะอาด
bulletEvaporative Cooling
bulletระบบกรองฝุ่นละเอียด
bulletระบบท่อลมระบายอากาศ
bulletพัดลมทรงกระบอก (Axial Fan)
bulletระบบบำบัดกลิ่นควัน
bulletงานสร้างพัดลม
bulletการออกแบบและคำนวณ
bulletผลงานปัจจุบัน
bulletระบายห้องครัวอาหาร


พัดลมทรงกระบอก (Axial Fan) article

 

   พัดลม Axial  Fan  100 - 700  CMM หรือพัดลมใบพัดที่เราเห็นกันอยู่เป็นพัดลม

    ที่ให้ Volume สูง  แต่ Static pressure ต่ำ  เสียงค่อนข้างดัง   แต่ทางห้าง ฯ ได้ผลิต

    พัดลมให้มีรอบต่ำใบพัดใหญ่ขึ้น   เพื่อให้มี Volume เท่ากับรอบสูง  ทั้งนี้เพื่อต้องการ

    ลดเสียงดังและพัดลมยังออกแบบเป็นรูปทรงกระบอก  ทำให้มีแรงส่งและแรงดูดดีขึ้น  

    พัดลมชนิดนี้เหมาะสำหรับการระบายความร้อนภายในโรงงาน   ที่ใช้ต้นทุนไม่สูงนัก                     

 

     

             

         

      

 

Spec.  พัดลม Axial  Fan  ( Exhaust  Fan )

ú        พัดลมแบบ Axial  Fan  ขนาด  450  CMM. (15,876  CFM.)   SP. =   28  MM.WG.

ú        ขนาดใบพัดลม  40” ( »  1000  มม.)  ทำด้วยเหล็ก

ú        เสื้อพัดลมทำเป็นรูปทรงกระบอกเพื่อเพิ่มแรงดูดและแรงส่ง

ú        ขับโดยตรงจากแกน Motor ขนาด   2  HP.  8  Pole  ( 720  RPM) ของ TECO  IP  55  3  Ø  380  V.

ú        ความเร็วลม  9.55  M/ Sec.

ú        ความดังของเสียง  78  Db. ( วัดห่าง  1.50   เมตร )

ú        ชนิดยึดกับผนัง

ú        มีบานเกล็ดเปิด – ปิด  เป็น Aluminum ขนาด  40 “ x  40”   ป้องกันน้ำฝน และ แมลง  ( Option )

ú        ตัวกระจายลม    4    ทิศทาง  ( Option )

        

 

  พัดลม Axial Fan แบบมี Filter สามารถกรองฝุ่นละอองได้  90% อากาศเข้าไปภาย

 

  ในอาคารหรือโรงงานให้อากาศบริสุทธิเพิ่มมากขึ้น โดยการผ่านการกรองฝุ่นละออง

 

  โดยมี Pre Filter เป็น Aluminum Frame ขนาด 24"x 24" x 2"

 

 สั่งซื้อ Pre Filter & Aluminum Frame & Air Diffuser

 

 

 

         

 

 

 

 
ระบบระบายอากาศ

ระบบระบายอากาศแบบท่อลม article
งานสร้างพัดลม Blower article
Power Roof Ventilation article
สำหรับโรงงานกระดาษ(Industrial paper) article