dot
สิ่งแวดล้อม อากาศ
dot
bulletระบบระบายอากาศ
bulletภายในห้องเป็นบวก
bulletภายในห้องเป็นลบ
bulletภายในห้องสะอาด
bulletEvaporative Cooling
bulletระบบกรองฝุ่นละเอียด
bulletระบบท่อลมระบายอากาศ
bulletพัดลมทรงกระบอก (Axial Fan)
bulletระบบบำบัดกลิ่นควัน
bulletงานสร้างพัดลม
bulletการออกแบบและคำนวณ
bulletผลงานปัจจุบัน
bulletระบายห้องครัวอาหาร


Positive Room article

POSITIVE  ROOM

            ระบบระบายอากาศ ให้ห้องเป็น Positive นั้น  คือ การส่งอากาศเข้าไปภายในห้อง   ให้ห้องมี Pressure  ภายใน   เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้า  เหมาะสมที่จะใช้กับห้องประกอบอาหาร   ต่าง ๆ   หรือห้องผลิตยารักษาโรค  ทั้งนี้จะเน้นเรื่องฝุ่นและเชื้อแบคเทเรีย    ที่อาจปนไปกับฝุ่น  ซึ่งในระบบนี้เราจะต้องมีการกรองฝุ่นก่อนนำอากาศที่ดีไปใช้งาน   ขั้นตอนของ Filter  ที่ใช้กรองฝุ่นจะขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสมของห้องนั้น ๆ   ห้องเป็น Positive  นั้น หมายถึงภายในห้องจะต้องมีแรงดันของอากาศภายในห้องอยู่ตลอดเวลา  อากาศที่ระบายออก  จะออกตามช่องที่กำหนดให้หรือมีพัดลมช่วยระบายออก หรือ มี Auto  Damper  เป็นตัวควบคุมแรงดัน

 

 

                                                                                                                                               most
Ventilation ระบบระบายอากาศ

ห้างได้ผลิตและติดตั้งระบบงานต่างๆarticle